Aktuálně

Akce, které se budou konat v aktuálním školním roce...

Školné na školní 2016/2017 rok zaplaťte na účet 19-2064360207/0100 nejpozději do 30.9.2016...


Nejnovější fotografie

Prohlížet galerii

Prohlížet galerii

Prohlížet galerii


O nás


Hudební školství v našem městě má dlouholetou tradici. Škola byla založena v roce 1949 velkopavlovickým rodákem panem Karlem Francem,vynikajícím hudebníkem, který studoval hru na housle ve Vídni. Stal se prvním ředitelem velkopavlovické hudební školy a za jeho dvanáctiletého působení se zde rozvíjela především houslová hra sólová i souborová. Ohlasy pamětníků na toto období jsou velmi příznivé, byly pořádány koncerty a besídky ve Velkých Pavlovicích i v okolí, bývalí žáci rádi vzpomínají na hudební produkce smyčcového orchestru při oslavách křesťanských svátků. V 50. letech v hudební škole vyučovalo kromě ředitele Karla France mnoho dalších pedagogů - František Jaborník, Josef Fribert, Drahomíra Kottová, Josef Horák,Bronislava Švyhnosová,Vilma Chvistková, p.uč. Matuška a Tůma, Antonín Horáček, Josef Nádeníček,Josef Horák, Jarmila Špačková a Oldřich Jeřábek, který pedagogicky působil ve škole přes 50 let ( od r. 1954 do r. 2005 ).

Od roku 1962 byla škola připojena k hustopečské LŠU ( Lidová škola umění ) a stala se pouhou pobočkou, vyučovali zde jen 3 učitelé ( O.Jeřábek, J.Špačková, J.Kouřil) asi 60 žáků. Hra na housle téměř úplně zanikla a jakoby na čas "vyšla z módy", zájem byl hlavně o hru na dechové nástroje a klavír.

V roce 1996 na žádost MěÚ Velké Pavlovice se škola osamostatnila, aby se mohla více rozvíjet a rozšiřovat výuka hry na hudební nástroje, a tak bylo ke spokojenosti občanů navázáno na tradice našeho města.Ředitelkou školy byla jmenována Milena Karberová, vyučoval zde velkopavlovický rodák pan František Marek, trumpetista ostravského divadla, znamenitý a všemi vyhledávaný pedagog žesťových nástrojů. Dalšími pedagogy byli manželé Jarošovi, M.Čech, T.Hanzálková, J.Řádková, H.Průdková, Š.Staňková, R.Veverka.V tomto období byl zřizovatelem již nově pojmenované ZUŠ (Základní umělecká škola ) Školský úřad v Břeclavi.

Na počátku svého samostatného působení si škola vytyčila tyto cíle:

  • přijímat nové kvalifikované pedagogy, rozšiřovat počty úvazků a tím získat možnost zvýšení počtu žáků k uspokojení zájmu veřejnosti o výuku
  • v rámci tradic našeho města obnovit výuku hry na housle a založit cimbálovou muziku
  • rozšířit výuku hry na zobcové flétny
  • založit komorní soubory, dechovku a pěvecký sbor
  • spolupracovat s ostatními školami v našem městě
  • pořádat besídky a koncerty pro rodiče a veřejnost i kulturní akce přesahující rámec školy ( významné události ve městě, státní svátky, křesťanské svátky, svátky matek, koncerty u vánočního stromu )
  • dbát o estetickou úroveň školy, zajistit pro školu samostatnou budovu, pořizovat nové hudební nástroje

 

Po 12 letech od osamostatnění ZUŠ lze konstatovat, že téměř všechny vytyčené cíle se podařilo splnit: škola se v r. 2000 přestěhovala ze svého bývalého sídla v ZŠ na Náměstí 9. května do budovy Města Velkých Pavlovic na ulici Hlavní č.30, má k dispozici 3 křídla v hodnotě téměř 400.000 Kč, všechny typy zobcových fléten, dechové nástroje, housle a akordeony,bicí soupravu, kvalifikovaný pedagogický sbor ( MgA.Z.Bílek, M.Čech, B.Dobrovolná, Mgr.J.Hanák, K.Jarošová, M.Karberová, Mgr.J.Míchal, B.Oudová, L.a V. Stehlíkovi, L.Šauerová, Mgr. J.Valoušková a R.Zeman),  zodpovědnou správkyni školy ( p.L.Veverkovou ), 130 žáků v hudebním oddělení, 30 žáků v tanečním oddělení, chlapeckou dechovku, dívčí pěvecký sbor, anglický pěvecký sbor Singing Ladies, flétnové soubory, žesťový kvintet, akordeonový soubor a dva soubory folklórních tanců.

 

A co bychom si přáli do budoucna? V roce 2009, kdy bude ZUŠ slavit 60.výročí od svého vzniku, budou uspořádány koncerty, na které pozveme bývalé žáky a učitele.

Nejdůležitějším požadavkem ve výchovně-vzdělávacím procesu je vztah učitele a žáka. Heslem každé školy by se měl stát citát z knihy M.Viewegha Báječná léta pod psa: "Škola je děj."

ZUŠ Velké Pavlovice © 2007, Designed & programmed by Přemysl Cimbálek, ZeroDesign.cz