Aktuálně

ZUŠ pořádá v pondělí 12.6.2023 od 14:00 do 18:00 hod. talentové zkoušky pro uchazeče o studium...

V rámci ZUŠ OPEN 2023 pořádá ZUŠ Velké Pavlovice pět koncertů...

Upozornění o zvýšení cen školného od 1.9.2022

ZUŠ Velké Pavlovice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice uspořádala 20.března 2022 Charitativní koncert


Nejnovější fotografie

Prohlížet galerii

Prohlížet galerii

Prohlížet galerii


Aktuality


Talentové zkoušky pro uchazeče o studium v ZUŠ.

ZUŠ pořádá v pondělí 12.6.2023 od 14:00 do 18:00 hod. talentové zkoušky pro uchazeče o studium v ZUŠ.

Na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a volného místa pro studijní obor v ZUŠ doporučí přijímací komise sestavená z pedagogů uchazeče k přijetí ke vzdělávání v ZUŠ.

Zájemci se dostaví v uvedeném časovém rozmezí do ZUŠ, budou vyzkoušeni ze zpěvu libovolné písně, intonace a elementárního rytmu.

Rodiče dětí mohou být u zkoušky přítomni a sledovat její průběh. Výsledek zkoušky bude rodičům sdělen ihned po jejím skončení.

17.05.2023

ZUŠ OPEN 2023

V rámci ZUŠ OPEN 2023 pořádá ZUŠ Velké Pavlovice pět koncertů:

 • 21.5.2023, 16:00, Hotel Lotrinský
  Absolventská vystoupení klavíristů ze třídy Mileny Karberové
 • 28.5.2023, 16:00, Hotel Lotrinský
  Třídní besídka žáků Marka Bureše
 • 28.5.2023, 17:00, Hotel Lotrinský
  Absolventská vystoupení žáků ze tříd Marka Bureše, MgA. Zbyňka Bílka a Mgr. Jana Míchala
 • 30.5.2023, 17:00, Výstavní sál MěÚ Velké Pavlovice
  Koncert akordeonistů Roberta Zemana
 • 31.5.2023, 18:00, Hotel Lotrinský
  Absolvensteká vystoupení žáků ze třídy Liselotty Stehlíkové
17.05.2023

Upozornění o zvýšení cen školného od 1.9.2022

Vážení rodice,
oznamujeme Vám s předstihem, že vzhledem k prudkému zvýšení cen energií jsme nuceni od 1.9.2022 zvýšit ceny školného. Základní umělecké školy jsou povinny si hradit provoz z vlastních zdrojů a nedostávají od zřizovatele Jihomoravského kraje žádné dotace.

Pokud jste rozhodnuti, že Vaše dítě bude navštěvovat ZUŠ i ve školním roce 2022/2023, zaplaťte školné buď osobně do pokladny ZUŠ, anebo bezhotovostním převodem do KB na č.ú. 19-2064360207/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte.

Platby budou prijímány od 1.9. do 31.10.2022.
Při nedodržení termínu splatnosti bude žákovi studium v ZUŠ ukončeno!

Celoroční výše školného v jednotlivých oborech:
(uvedená výše školného se vztahuje na jednoho žáka)

a) individuální vyučování ( 1 žák v hodině )5.600,-
b) individuální vyučování ( 2 žáci v hodině )4.200,-
c) hudební nástroj + sólový zpěv8.400,-

Přejeme Vám i Vašim dětem další úspěšný školní rok a těšíme se na shledání s Vámi na besídkách a koncertech naší školy!

14.05.2022

Charitativní koncert na pomoc Ukrajině
ZUŠ Velké Pavlovice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice uspořádala v neděli
20.března 2022 Charitativní koncert, na kterém vystoupili nejen žáci a soubory ZUŠ, ale také
dvě klavíristky z Ukrajiny, které se dostaly do Velkých Pavlovic na útěku před válkou
a projevily zájem navštěvovat vyučovací hodiny v naší umělecké škole.
Do programu se zapojily i soubory ZUŠ: Flétnový soubor a velký čtrnáctičlenný Taneční
orchstr MgA. Zbyňka Bílka, Klarinetové trio pana učitele Marka Bureše a CM Palička
MgA. Michala Grombiříka.
Děkujeme všem vystupujícím sólistům a souborům i jejich pedagogům, Hotelu Lotrinský
za poskytnutí koncertního sálu, Městu Velké Pavlovice za spolupráci na projektu,
květináři Františku Popelkovi za zajištění květin v ukrajinských národních barvách.

Výtěžek koncertu činil 22.350,- Kč a bude po dohodě s panem starostou Jiřím Otřelem věnován
na projekt neziskové organizace Girasole „ Sanitkou na Ukrajinu“, jehož posláním je přivážet
přímo na území bojující Ukrajiny zdravotnický materiál.
Velké díky všem dárcům, kteří přijeli koncert podpořit nejen z našeho města, ale i z okolních
měst a obcí.
 
Můžete si také přečíst reportáž v periodiku deník.cz
 
Děkujeme!
08.05.2022

Oznámení o konání talentových zkoušek v ZUŠ Velké Pavlovice

Vážení rodiče,
pokud máte Vy a Vaše děti zájem o studium v ZUŠ, dostavte se v pondělí dne 13. června 2022 do ZUŠ Velké Pavlovice na ul. Hlavní č. 30 k talentovým zkouškám, které budou probíhat celé odpoledne od 14:00 do 18:00. ZUŠ přijímá děti ve věku od 5 let do Přípravného studia a děti ve věku od 7 let do Základního studia I. stupně.

Děti si připraví libovolnou píseň, kterou zazpívají odborné komisi složené z pedagogů ZUŠ a dále budou vyzkoušeny z intonace a elementárního rytmu.

08.05.2022
ZUŠ Velké Pavlovice © 2007, Designed & programmed by Přemysl Cimbálek, ZeroDesign.cz