Aktuálně

V pondělí 21.6.2021 v čase 14 - 18 hodin se v sále ZUŠ na ulici Hlavní č. 30 ve Velkých Pavlovicích uskuteční talentové zkoušky.

Od středy 25.11.2020 je povolena individuální výuka na ZUŠ...

Na základě žádosti Krajské hygienické stanice a manuálu MŠMT, v případě, že se ředitel školy dozví o onemocnění Covid-19, kontaktuje zaměstnance odboru hygieny dětí a mladistvých.

Pokud jste rozhodnuti, že Vaše dítě bude navštěvovat ZUŠ i ve školním roce 2020/2021, zaplaťte školné na č.ú. 19-2064360207 / 0100...


Nejnovější fotografie

Prohlížet galerii

Prohlížet galerii

Prohlížet galerii


Aktuality


Konání přijímacích talentových zkoušek
V pondělí 21.6.2021 v čase 14 - 18 hodin se v sále ZUŠ na ulici Hlavní č. 30 ve Velkých Pavlovicích uskuteční talentové zkoušky.
Zájemci v doprovodu rodičů si připraví libovolnou píseň a dále budou odbornou porotou pedagogů ZUŠ vyzkoušeni z intonace a elementárního rytmu.
Těšíme se na Vás,
Milena Karberová, ředitelka ZUŠ
02.06.2021

Vážení rodiče, milí žáci,
od středy 25.11.2020 je povolena individuální výuka na ZUŠ, předmět HN bude dále povinně vyučován distančně.
Pokud by si někdo z Vás přál pokračovat v distanční formě výuky i v individuálních hodinách, může se domluvit se svým třídním pedagogem.
22.11.2020

Hlášení Covid-19 - pozitivních žáků a zaměstnanců
Na základě žádosti Krajské hygienické stanice a Manuálu MŠMT, v případě, že se ředitel školy dozví o onemocnění Covid-19 zaměstance či žáka školy, kontaktuje zaměstnance odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
08.11.2020

Platby ve školním roce 2020 / 2021

Vážení rodiče,
že Vaše dítě bude navštěvovat ZUŠ i ve školním roce 2020/2021, zaplaťte školné buď osobně do pokladny ZUŠ, anebo bezhotovostním převodem do KB na
č.ú. 19-2064360207 / 0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte.

Platby budou přijímány od 1.9. do 31.10.2020.

Celoroční výše školného v jednotlivých oborech:
(uvedená výše školného se vztahuje na jednoho žáka)

a) individuální vyučování ( 1 žák v hodině )4.800,-
b) individuální vyučování ( 2 žáci v hodině )3.800,-
c) hudební nástroj + sólový zpěv7.600,-

Přejeme Vám i Vašim dětem další úspěšný školní rok a těšíme se na shledání s Vámi na besídkách a koncertech naší školy.

22.09.2020
ZUŠ Velké Pavlovice © 2007, Designed & programmed by Přemysl Cimbálek, ZeroDesign.cz