Aktuálně

ZUŠ pořádá v pondělí 12.6.2023 od 14:00 do 18:00 hod. talentové zkoušky pro uchazeče o studium...

V rámci ZUŠ OPEN 2023 pořádá ZUŠ Velké Pavlovice pět koncertů...

Upozornění o zvýšení cen školného od 1.9.2022

ZUŠ Velké Pavlovice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice uspořádala 20.března 2022 Charitativní koncert


Nejnovější fotografie

Prohlížet galerii

Prohlížet galerii

Prohlížet galerii


Aktuality


Charitativní koncert na pomoc Ukrajině
ZUŠ Velké Pavlovice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice uspořádala v neděli
20.března 2022 Charitativní koncert, na kterém vystoupili nejen žáci a soubory ZUŠ, ale také
dvě klavíristky z Ukrajiny, které se dostaly do Velkých Pavlovic na útěku před válkou
a projevily zájem navštěvovat vyučovací hodiny v naší umělecké škole.
Do programu se zapojily i soubory ZUŠ: Flétnový soubor a velký čtrnáctičlenný Taneční
orchstr MgA. Zbyňka Bílka, Klarinetové trio pana učitele Marka Bureše a CM Palička
MgA. Michala Grombiříka.
Děkujeme všem vystupujícím sólistům a souborům i jejich pedagogům, Hotelu Lotrinský
za poskytnutí koncertního sálu, Městu Velké Pavlovice za spolupráci na projektu,
květináři Františku Popelkovi za zajištění květin v ukrajinských národních barvách.

Výtěžek koncertu činil 22.350,- Kč a bude po dohodě s panem starostou Jiřím Otřelem věnován
na projekt neziskové organizace Girasole „ Sanitkou na Ukrajinu“, jehož posláním je přivážet
přímo na území bojující Ukrajiny zdravotnický materiál.
Velké díky všem dárcům, kteří přijeli koncert podpořit nejen z našeho města, ale i z okolních
měst a obcí.
 
Můžete si také přečíst reportáž v periodiku deník.cz
 
Děkujeme!
08.05.2022

Všechny aktuality
ZUŠ Velké Pavlovice © 2007, Designed & programmed by Přemysl Cimbálek, ZeroDesign.cz